Foarde holding WT hero option

Date: July 18, 2018